Teisminiai procesai

         Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Žurnalistų etikos inspektoriui ir Tarnybai visada atstovauja tik Tarnybos teisininkai, nors kai kuriose valstybinėse institucijose yra paplitusi praktika, iškilus sudėtingesnėms teisinėms situacijoms, samdyti advokatus.

Sprendimų pagrįstumas administraciniuose teismuose


Viešas pranešimas apie Lietuvos vyriausiojo aministracinio teismo nutartį (2021-11-25)

Viešas pranešimas apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą (2021-09-29)

VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ (2021-07-23)

LVAT: laikotarpio, kurį asmuo, pabaigęs vykdyti aktyvią visuomeninę veiklą, nebegali būti laikomas viešuoju, teisės aktai nenustato, todėl kiekviena situacija turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į asmens vykdomą veiklą, visuomenės lūkesčius buvusių Seimo narių atžvilgiu ir panašiai, o konkrečiu laikotarpiu to iš anksto apibrėžti nėra įmanoma


LVAT: Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinta viešojo asmens sąvoka negali būti aiškinama plečiamai
LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) privalo įrodyti Visuomenės informavimo įstatyme numatytas žmogaus teises į privataus gyvenimo apsaugą ribojančių išimčių buvimą
LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: Facebook paskyroje jos naudotojo patalpinta informacija yra privati
LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) privalo įrodyti Visuomenės informavimo įstatyme numatytas žmogaus teises į privataus gyvenimo apsaugą ribojančių išimčių buvimą  2020 m. sausio 22 d.
LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: Facebook paskyroje jos naudotojo patalpinta informacija yra privati 2020 m. sausio 22 d.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: žurnalistų etikos inspektorius neatlieka abstraktaus privataus gyvenimo aplinkybių tyrimo ir tik konkretaus asmens nurodytos jo privataus gyvenimo aplinkybės gali būti tyrimo objektu 2019 m. gegužės 15 d.

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: kiekvienas juridinis (tiek privatus, tiek viešasis) asmuo turi teisę ginti savo dalykinę reputaciją. Jeigu juridinis asmuo (įstaiga) yra viešasis arba teikia visuomenei viešąsias paslaugas, jo kritikos ribos yra platesnės nei kurio kito juridinio asmens. Ne tik viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai), bet ir bet kuris kitas asmuo turi konstitucinę teisę kritikuoti tokią įstaigą ir (ar) jos veiklą, tačiau svarbu, ar neigiama nuomonė apie įstaigą formuojama be pagrindo 2019 m. gegužės 8 d.

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: prašymas atnaujinti procesą netenkinamas, kadangi pareiškėjas iš esmės siekia atnaujinti administracinės bylos procesą tik dėl to, kad nesutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atliktu bylos faktinių ir teisinių aplinkybių vertinimu ir priimtu procesiniu sprendimu 2019 m. balandžio 10 d.

Vilniaus apygardos administracinis teismas: UAB „Respublikos“ leidiniai“, skelbdama publikaciją „Įtariamų „KGB bendradarbių sąrašas“ („Respublika“, 2018-02-23) pažeidė J. L. garbę ir orumą 2019-03-04

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinti visuomenės informavimo principai yra privalomi visi kartu ir kiekvienas atskirai, todėl teisines pasekmes gali sukelti bet kurio iš jų pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar tuo pačiu buvo pažeisti ir kiti šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti principai. Priešingas aiškinimas būtų nesuderinamas su įstatymo paskirtimi ir teisine logika 2018 m. gruodžio 19 d.

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-3147-815/2018 atmetė UAB „Delfi“ skundą prieš Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kaip nepagrįstą
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: žurnalistų etikos inspektoriaus taikomoms poveikio priemonėms galioja 2 metų senaties terminas, o pareiškėjo skundo analizė ir galimas pažeidimų konstatavimas be poveikio priemonių taikymo prieštarautų viešojo administravimo principams ir būtų neteisėtas 2018 m. spalio 24 d.

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: įrodyti Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytų žmogaus teisę į privataus gyvenimo apsaugą ribojančių išimčių buvimą privalo viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) 2018 m. rugsėjo 26 d.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: jeigu juridinis asmuo (įstaiga) yra viešasis asmuo arba teikia visuomenei viešąsias paslaugas, jo kritikos ribos yra platesnės nei kurio kito juridinio asmens 2018-08-22
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: Knygos „Tikroji Daktarų istorija“ tikslas buvo informuoti visuomenę, o ne pažeminti pareiškėjo H. D. garbę ir orumą ar pažeisti jo interesus 2018-08-22

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Arūno Juozaičio apeliacinį skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo panaikinimo (2016-08-09) 2016 m. rugpjūčio 4 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Arūno Juozaičio apeliacinį skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimo panaikinimo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB „Anykštos reakcija“ apeliacinį skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimo dalies panaikinimo (2016-05-30) 2016 m. gegužės 27 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB „Anykštos reakcija“ apeliacinį skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimo dalies panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: nesąžininga „Respublikos“ kritika BAB banko „Snoras“ administratoriaus N. H. Kuperio atžvilgiu peržengė saviraiškos laisvės ribas (2015-06-22) 2015 m. birželio 19 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas baigė spręsti ginčą tarp UAB „Respublikos“ leidiniai“ (leidžiančios laikraštį „Respublika“) ir žurnalistų etikos inspektoriaus, kilusį dėl jo 2013-11-08 sprendimo, priimto išnagrinėjus BAB banko „Snoras“ bankroto administratoriaus N. H. Kuperio (N. H. Cooper) skundą dėl šališkos informacijos apie jį skleidimo laikraštyje „Respublika“.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Lietuvos gėjų lygos skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvadų (2014-12-19) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas š. m. gruodžio 10 d. atmetė Lietuvos gėjų lygos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo – Lietuvos gėjų lygos (LGL) – skundą atsakovui žurnalistų etikos inspektoriui dėl išvados panaikinimo.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: nesąžininga „Vakaro žinių“ kritika BAB banko „Snoras“ administratoriaus atžvilgiu peržengė saviraiškos laisvės ribas (2014-12-11) 014 m. gruodžio 11 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas baigė spręsti ginčą tarp UAB „Naujasis aitvaras“ (leidžiančios laikraštį „Vakaro žinios“) ir žurnalistų etikos inspektoriaus, kilusį dėl jo 2013-11-08 sprendimo, priimto išnagrinėjus BAB banko „Snoras“ bankroto administratoriaus N. H. Kuperio (N. H. Cooper) skundą dėl šališkos informacijos apie jį skleidimo „Vakaro žiniose“.
Vilniaus apygardos teismas įpareigojo Vilniaus apylinkės prokuratūrą atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl A. Ramanausko paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai paskelbto nesantaiką kurstančio komentaro (2014-08-29) 
LVAT: Neįprastų žodžių ir žodžių junginių vartojimas dar nereiškia asmens teisių pažeidimo (2014-04-23)
Vilniaus apygardos administracinis teismas: pareigūno galimai padarytų pažeidimų viešinimas negali pažeisti nepilnamečio privatumo (2014-04-14)
LVAT apie inspektoriaus sprendimui priimti taikytiną terminą: poveikio priemonės negali būti taikomos, jei nuo pažeidimo padarymo praėjo daugiau kaip du metai (2014-03-12)
Vilniaus miesto apylinkės teismas įpareigojo Vilniaus apylinkės prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl A. Ramanausko socialinio tinklalapio paskyroje viešai paskelbto komentaro (2014-02-17)
LVAT nutartis atnaujintame procese: žurnalistų etikos inspektorius turi teisę nagrinėti juridinių asmenų skundus dėl dalykinės reputacijos pažeidimo (2014-02-12)
LVAT: atmestas VĮ "Oro navigacija" apeliacinis skundas (2014-01-06)
Atmestas IĮ "Uola" apeliacinis skundas, žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas lieka galioti (2011-11-17)
Atmestas VšĮ "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" apeliacinis skundas (2011-10-03)
LVAT: pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad inspektorius pagrįstai įspėjo viešosios informacijos rengėją už pažeidimus (2011-09-26)
Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė palankų sprendimą inspektoriui (2011-05-30)
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė pareiškėjo skundą (2011-05-05)
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė UAB "Trakų žemė" skundą kaip nepagrįstą (2011-05-02)
VAAT: Tikrovės neatitinkančios, garbę ir orumą žeminančios informacijos skleidimas apie viešąjį asmenį gali būti pagrįstai ribojamas (2011-04-11)
Dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties (2011-01-13)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas teisėtas ir pagrįstas (2010-11-25)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB „Idea prima“ apeliacinį skundą dėl inspektoriaus sprendimo panaikinimo (2010-10-20)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: inspektoriaus priimtas sprendimas teisėtas ir pagrįstas, todėl pareiga atlyginti neturtinę žalą nekyla (2010-05-03)
Vilniaus apygardos administracinis teismas paliko galioti žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą (2010-02-19)
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas: UAB "Šiaulių kraštas" apeliacinis skundas nepagrįstas (2010-02-18)
Vieša teismų sprendimų paieška (LITEKO)