VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ

VIEŠAS PRANEŠIMAS  APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: laikotarpio, kurį asmuo, pabaigęs vykdyti aktyvią visuomeninę veiklą, nebegali būti laikomas viešuoju, teisės aktai nenustato, todėl kiekviena situacija turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į asmens vykdomą veiklą, visuomenės lūkesčius buvusių Seimo narių atžvilgiu ir panašiai, o konkrečiu laikotarpiu to iš anksto apibrėžti nėra įmanoma.

2021 m. kovo 17 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) nutarė pareiškėjo M. Z. apeliacinį skundą atmesti ir 2019 m. rugpjūčio 30 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, kuriuo žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – inspektorius) sprendimas dėl pareiškėjo garbės ir orumo, teisės į asmens duomenų apsaugą pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

LVAT pritarė inspektoriaus išvadai, kad publikacijos tikslas buvo nukreiptas į visuomeninę reikšmę turinčias pareiškėjo gyvenimo aplinkybes, todėl privataus pobūdžio informacijos paskelbimas yra pateisinamas viešuoju interesu. LVAT atkreipė dėmesį, kad šiuo atveju egzistavo realus tam tikros visuomenės dalies interesas gauti informaciją, iliustruotą oficialia M. Z. nuotrauka, siekiant užkirsti kelią tolesniems veiksmams, galbūt pažeidžiantiems visuotinai pripažįstamas gero elgesio taisykles, o pareiškėjo nuotraukos pateikimo kompozicija yra žurnalistų saviraiškos būdas.