Darbo užmokestis

TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS NUSTATYTASIS (PASKIRSTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis užimtų

pareigybių skaičius

Vidutinis nustatytasis darbo

užmokestis (neatskaičius mokesčių)

 

2023 m.

IV ketv.

2024 m. I ketv.

2023 m. IV ketv.

2024 m. I ketv.

Žurnalistų etikos inspektorė

1

1

5126

6070

Karjeros valstybės

tarnautojai

15

15

   

iš jų:

       

Vyresnysis patarėjas*

2

2

3420

3154

Skyriaus vedėjas

2

2

4326

3856

Patarėjas*

1

1

-

-

Vyriausiasis specialistas

(teisininkai)

6

6

2625

2272

Vyriausiasis specialistas

2

2

3213

2674

Vyriausiasis specialistas

(finansai)*

1

1

-

-

Vyriausiasis specialistas

(dokumentų valdymas,archyvai)*

1

1

-

-

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis**

1

1

   

Specialistas (A lygio)

0

0

 

-

Personalo ir pirkimų specialistas (A lygio)*

1

1

-

-

*Darbuotojo, kuris vienintelis tarnyboje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas, vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 180, 22.3 papunkčio nuostatomis.

**Pareigybių grupės pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-198.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas