Socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos negali būti naudojamos (skelbiamos) kitose visuomenės informavimo priemonėse be asmens sutikimo

Socialiniuose tinkluose paskelbtos nuotraukos negali būti naudojamos (skelbiamos) kitose visuomenės informavimo priemonėse be asmens sutikimo

Visuomenės informavimo įstatymo įtvirtinta privačios informacijos sąvoka nėra siejama su tuo, kur ir kiek kartų ji buvo paskelbta anksčiau, ar tokią informaciją galima lengvai prieiti internete ar kituose šaltiniuose, t. y. asmens sprendimas tam tikromis aplinkybėmis ir tikslu paskelbti (duoti sutikimą skelbti) savo duomenis nepanaikina šių duomenų apsaugos ir nepašalina pareigos privačią informaciją skelbti tik asmeniui konkrečiu atveju davus sutikimą (išskyrus teisės aktuose numatytas  išimtis). Iš privataus gyvenimo sąvokos formuluotės akivaizdu, jog duomenų pripažinimas privačia informacija išimtinai siejamas su šių duomenų turiniu, o ne kitomis aplinkybėmis.