Š.m. vasario 26 d. įvyks dešimtasis seminaras „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“

Š.m. vasario 26 d. įvyks dešimtasis seminaras „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą...

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, vykdydama Europos Sąjungos projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ pagal 2014­­–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietybės programą, organizuoja nemokamus seminarus 10-tyje Lietuvos apskričių. Devyni jau įvykę seminarai: Vilniuje, Utenoje, Druskininkuose, Kaune, Marijampolėje, Tauragėje, Panevėžyje, Šiauliuose,Telšiuose susilaukė didelio susidomėjimo, visi norintys dažnai netilpo dėl riboto dalyvių skaičiaus. Po seminarų susilaukėme daug teigiamų atsiliepimų ir kvietimų atvykti dar.

Tarnybos, kaip Projekto dalyvio, tikslas – supažindinti visuomenę kaip atpažinti plačiai internete paplitusią neapykantos kalbą (pvz., komentarai, Facebook įrašai ir pan.), kuri yra nukreipta į skirtingas mūsų bendruomenės grupes (vaikus, neįgaliuosius, tautines, seksualines mažumas ir kt.). Nesantaikos kurstymas yra Baudžiamojo kodekso sritis ir už jį gresia baudžiamoji atsakomybė. O neapykantos kalbą nėra taip nelengva apibrėžti, nes nėra teisinio apibrėžimo. Nesantaikos kalba, angliškai vadinama „hate speech“ yra plati sritis tiek išraiškos priemonių gausa, tiek turinti įvairių subtilybių. Prie Europos Tarybos esanti organizacija ECRI (angl. „European Commission against Racism and Intolerance“) nesantaikos kalbą vadina bet kokį stigmatizavimą, diskriminavimą, stereotipizavimą ir dar daugelį įvairiausių komunikacinių veiksmų, nukreiptų prieš bet kurią mažumą, socialines grupes ar atskirus, tam tikrai grupei priklausančius asmenis.

Mūsų visuomenėje nesantaikos kalba dažnu atveju suprantama kaip nepiktas arba nereikšmingas pokštas, tačiau retai pagalvojama, jog internete viešinami komentarai, žymių ar žinomų žmonių dėstomos mintys Facebook paskyrose gali paskatinti imtis žiaurių veiksmų arba sukelti itin neigiamų pasekmių. Todėl labai svarbu suprasti, kas yra nesantaikos kalba, sugebėti ją atpažinti ir tinkamai reaguoti. Nesantaikos kalba kelia pavojų mums visiems, ne tik toms socialinėms grupėms, į kurias jos nukreiptos. Nesantaika – tai žinutė kiekvienam bendruomenės nariui apie grėsmes. Kartais, deja, tai atrodo toks kasdienis dalykas, kad tik retas susimąsto, ar netampa nesantaikos kalbos skleidėju.

Paskutinis dešimtasis seminaras vyks 2020 m. vasario 26 d. Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje, salėje: Gerlacho palėpė (Herkaus Manto g. 25, Klaipėda). Jis skirtas Klaipėdos apskrities savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams, taip pat kitiems darbuotojams, dirbantiems su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis.

Asmuo kontaktams: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja (projekto vadovė, ekspertė) Aliona Gaidarovič tel. (8 5) 223 7314, +370 600 83160, el. paštas: aliona.gaidarovic@zeit.lt.