Projektai

Karštosios linijos pranešimai

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau - Tarnyba) nuo 2007 metų kartu su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau - RRT) bendradarbiauja projekte "Saugesnis internetas". Šiame projekte Tarnyba yra įsipareigojusi priimti nagrinėti RRT "karštosios linijos" persiųstą informaciją, atitinkančią Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnyje išvardytos draudžiamos skleisti informacijos, taip pat Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje išvardytos neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos kriterijus.

 

Projektas „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ (projekto trukmė 2018-09-03 iki 2020-05-03)

 

Projekto koordinatorius – Vidaus reikalų ministerija, partneriai: Generalinė prokuratūra ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Vykdydama šį projektą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT)  sukurs ir įdiegs reklamjuostes (angl. banner), skirtas pranešimams apie neapykantą kurstančias kalbas internete. Taip pat, didžiausiuose Lietuvos interneto portaluose bus vykdoma  informacinė kompanija, skirta padėti visuomenei atpažinti neapykantą kurstančias kalbas ir pranešti apie jas kompetentingoms institucijoms. Lietuvos savivaldybėse planuojama surengti 10 seminarų, kuriuose ŽEIT atstovai aiškins apie neapykantą kurstančios kalbos ir saviraiškos laisvės santykį, neapykantą kurstančių kalbų poveikį pažeidžiamoms bendruomenėms.