Liepos mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete skelbiamos informacijos

Liepos mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete skelbiamos informacijos

2019 metų liepos mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 32 sprendimus. 12 sprendimų Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 5 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 11 sprendimų atsisakyta nagrinėti skundus, 4 sprendimuose skundo tyrimas nutrauktas (1 pritaikyta mediacija).

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „Diena Media News“, UAB „lrytas“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lietuvos ryto televizija“, UAB „Merkio kraštas“, UAB „15min“, MB „Alytaus pulsas“, ldiena.lt valdytojas, Facebook.com paskyros valdytojai – 4 kartus.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 22 str. 11 d. 2 p., 19 str. 2 d. – 2 kartus, 16 str. 1 d., 14 str. 1 ir 2 d., 3 str. 3 d – 2 kartus, 2 str. 36 d – 4 kartus, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 2 d. – 2 kartus. Bendrasis duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. ir 6 str. 1 d. (a) p. – po 4 kartus.