Pranešk apie nesantaiką

Kelioms didžiausioms IT bendrovėms (Facebook, Microsoft, Twitter ir Youtube) su Europos Komisija suderinus veiksmų planą dėl neapykantą kurstančių kalbų (hate speech), kiekviena ES šalis narė įsipareigojo paskirti kontaktinį asmenį veiksmingesniam ir spartesniam šių IT bendrovių ir ES valstybių narių institucijų bendradarbiavimui. Lietuvoje tokiu kontaktiniu asmeniu paskirta Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja Aliona Gaidarovič.

2016 m. gegužės 31d. Europos Komisija su Facebook, Microsoft, Twitter ir Youtube suderino Kovos su neapykantos kurstymu internete elgesio kodeksą. Pagal šį kodeksą IT bendrovės, gavusios pranešimą dėl turinio pašalinimo, įsipareigojo jį įvertinti per 24 valandas ir pašalinti jį arba panaikinti prieigą prie jo.

Atsižvelgdami į šiuos susitarimus ir sprendimus, prašome apie nurodytose IT bendrovėse pastebėtus neapykantos raiškos atvejus informuoti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą (el. p. zeit@zeit.lt; tel., (8 5) 223 7314, mob. 8 600 83160).