Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019-10-16 viešas pranešimas

Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019-10-16 viešas pranešimas

Žurnalistų etikos inspektorė primena, kad informacija apie žmogaus privatų gyvenimą privalo būti renkama ir skelbiama teisėtais būdais. Tai galioja ir viešųjų asmenų atžvilgiu. Joks žmogus, net ir viešasis asmuo, neturi būti fotografuojamas privačioje valdoje be jo sutikimo (slapta). Kiekvienas turime teisę savo namuose ilsėtis netrikdomi nepageidaujamo žiniasklaidos dėmesio.

Nepaisant esminės žiniasklaidos funkcijos demokratinėje visuomenėje, žiniasklaidos atstovai negali peržengti ribos, kai informacijos rinkimas ir skleidimas reiškia ne visuomenės teisėto ir pagrįsto intereso žinoti, o tik smalsumo tenkinimą. Nepriklausomai nuo asmens viešumo lygio, vien tik smalsumui tenkinti skirtos ir be sutikimo surinktos privataus pobūdžio informacijos (atvaizdų) skleidimas reiškia piktnaudžiavimą teise. Tai nesuderinama su sąžiningu visuomenės informavimu.

Žurnalistų etikos inspektorė kviečia žiniasklaidos atstovus sąžiningai ir atsakingai vykdyti savo veiklą, užtikrinti, kad neteisėto ir neetiško kišimosi į privatų gyvenimą nepatirtų ne tik privatūs, bet ir viešieji asmenys.