VIEŠAS PRANEŠIMAS DĖL TEISMO ATMESTO UAB „DELFI“ SKUNDO

VIEŠAS PRANEŠIMAS DĖL TEISMO ATMESTO UAB „DELFI“ SKUNDO

Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau – Teismas) 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eI-3147-815/2018 atmetė UAB „Delfi“ skundą prieš Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą kaip nepagrįstą. UAB „Delfi“ ginčijo žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą, kuriuo portalas buvo įspėtas dėl skelbiant žinią apie savižudybę paskelbtų nusižudžiusio žmogaus asmens duomenų: vardo, pavardės, amžiaus, nuotraukų. Teismas pabrėžė, jog Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 5 punkto nuostata yra imperatyvi, todėl viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) privalo neminėti asmens duomenų skelbdami žinias apie savižudybes ar bandymus nusižudyti. Tokiu teisiniu reguliavimu įstatymų leidėjas saugo visos visuomenės teises ir teisėtus interesus, siekdamas užtikrinti savižudybių prevenciją. Teismas konstatavo, jog UAB „Delfi“ argumentai yra nepagrįsti, o žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas – teisėtas ir pagrįstas. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu.