VIEŠAS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO SPRENDIMO

VIEŠAS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO SPRENDIMO

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinti visuomenės informavimo principai yra privalomi visi kartu ir kiekvienas atskirai, todėl teisines pasekmes gali sukelti bet kurio iš jų pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar tuo pačiu buvo pažeisti ir kiti šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti principai. Priešingas aiškinimas būtų nesuderinamas su įstatymo paskirtimi ir teisine logika.

2018 m. gruodžio 19 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) nusprendė atmesti Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo, kuriuo taip pat buvo atmestas Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2016 m. sausio 15 d. sprendimo Nr. (SK-165) SPR-4 „Dėl Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje (www.druskininkai.lt) paskelbtos informacijos“ (toliau – Sprendimas) panaikinimo.

Nutartyje pažymėta, kad LVAT šioje byloje 2018 m. liepos 5 d. priimtoje nutartyje, kuria byla pirmosios instancijos teismui buvo perduota nagrinėti iš naujo, įvertinęs bylos faktines aplinkybes ir ginčui aktualų teisinį reglamentavimą, be kita ko pripažino, kad žurnalistų etikos inspektorius prižiūri iš esmės visos viešosios informacijos skleidimą visuomenės informavimo priemonėse, nepriklausomai nuo to, kas yra jos rengėjas (skleidėjas), o Druskininkų savivaldybės interneto svetainė gali būti laikoma visuomenės informavimo priemone, kuria viešai skleidžiama informacija. Tokioms publikacijoms, kaip nagrinėtu atveju, yra taikomos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, o žurnalistų etikos inspektorius iš esmės buvo kompetentingas nagrinėti skundą dėl jų.

LVAT konstatavo, kad apeliaciniame skunde iš esmės pakartotinai ginčijama žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencija priimti skundžiamą Sprendimą. Atsižvelgiant į tai, kad šie argumentai jau buvo nurodyti ir išnagrinėti LVAT, priimant 2018 m. liepos 5 d. nutartį, kurioje jau buvo pripažinta žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencija priimti skundžiamą Sprendimą, iš naujo juos vertinti nėra pagrindo.