VIEŠAS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS SKUNDO

VIEŠAS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS SKUNDO

Š. m. lapkričio 23 d. VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (toliau – Pareiškėja) kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą dėl Seimo nario Stasio Jakeliūno pasisakymo Seimo posėdžio metu, tiesiogiai transliuoto programoje „Seimas – tiesiogiai“.

Žurnalistų etikos inspektorė priėmė sprendimą nenagrinėti Pareiškėjos skundo, kadangi, vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis, Seimo narys S. Jakeliūnas, viešai išsakydamas komentarą Seimo posėdžio metu, neveikia kaip visuomenės informavimo priemonė ir nėra laikytinas viešosios informacijos rengėju (skleidėju). Sprendime taip pat pažymėta, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 8 dalies 1 punkto nuostatas viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais negali būti valstybės institucijos ir įstaigos, tačiau šie subjektai gali turėti informacinės visuomenės informavimo priemonių, skirtų visuomenei informuoti apie savo veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad programoje „Seimas – tiesiogiai“ skelbiama informacija išimtinai skirta tik visuomenės informavimui apie savo veiklą, Seimas nelaikytinas viešosios informacijos rengėju Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 79 dalies prasme.

Įvertinusi faktą, kad Pareiškėjos skundo reikalavimas tiesiogiai nukreiptas į Seimo narį S. Jakeliūną, bei kitus sprendime išdėstytus argumentus, žurnalistų etikos inspektorė atsisakė nagrinėti Pareiškėjos skundą, kadangi skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso žurnalistų etikos inspektoriaus kompetencijai. Pareiškėjai rekomenduojama galimai sumenkintą dalykinę reputaciją ginti bendrosios kompetencijos teisme