VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ

VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: kiekvienas juridinis (tiek privatus, tiek viešasis) asmuo turi teisę ginti savo dalykinę reputaciją. Jeigu juridinis asmuo (įstaiga) yra viešasis arba teikia visuomenei viešąsias paslaugas, jo kritikos ribos yra platesnės nei kurio kito juridinio asmens. Ne tik viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai), bet ir bet kuris kitas asmuo turi konstitucinę teisę kritikuoti tokią įstaigą ir (ar) jos veiklą, tačiau svarbu, ar neigiama nuomonė apie įstaigą formuojama be pagrindo.  

2019 m. gegužės 8 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) nutarė pareiškėjo K. J. apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą 2018 m. sausio 8 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – inspektorius) sprendimas dėl pareiškėjo garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą bei jo nepilnamečių vaikų interesų pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

Nutartyje pažymėta, kad LVAT neturi pagrindo nesutikti su inspektoriaus nustatyta aplinkybe, jog K. J. be jokio pagrindo siekė sumenkinti savo dalyvavimą viešosios įstaigos veiklos administravime. LVAT patvirtino inspektoriaus vertinimus ir pritarė nustatytam viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) elgesio sąžiningumui.