VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ

VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO NUTARTĮ

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: prašymas atnaujinti procesą netenkinamas, kadangi pareiškėjas iš esmės siekia atnaujinti administracinės bylos procesą tik dėl to, kad nesutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atliktu bylos faktinių ir teisinių aplinkybių vertinimu ir priimtu procesiniu sprendimu.

2019 m. balandžio 10 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) nutarė netenkinti Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – pareiškėjas) prašymo ir atsisakė atnaujinti procesą išnagrinėtoje byloje pagal Druskininkų savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai.

Nutartyje pažymėta, kad administracinės bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas negali būti atnaujinamas vien siekiant pakartotinio bylos faktinių ir teisinių aplinkybių ar įrodymų vertinimo, nes tai iš esmės prieštarautų proceso atnaujinimo stadijos tikslams ir paskirčiai bei res judicata principui. LVAT nusprendė, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo yra nepagrįstas Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais.

Atsižvelgdamas į Visuomenės informavimo įstatyme nustatytą visuomenės informavimo priemonės sąvoką, žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijas, LVAT konstatavo, kad Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos taikomos ne tik žiniasklaidos priemonėms ir žurnalistams.

Nagrinėtu atveju susiklostė tokia situacija, kad oficiali elektroninė visuomenės informavimo priemonė (interneto tinklalapis) buvo naudota ne tik oficialiems dokumentams ir informacijai apie Druskininkų savivaldybės darbą skelbti, todėl teigti, jog pareiškėjas, rengdamas ir skelbdamas viešai aptarto pobūdžio informaciją, neturėjo laikytis Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų, o žurnalistų etikos inspektorius neturėjo kompetencijos taikyti poveikio priemonių, nėra faktinio ir teisinio pagrindo.