Pranešimas spaudai. Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinto ribojimo tikslas - savižudybių prevencija

Pranešimas spaudai. Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtinto ribojimo tikslas - savižudybių...

2020 m. birželio 5 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-819-822/2020 atmetė UAB „Delfi“ apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo konstatuota, jog žurnalistų etikos inspektorius pagrįstai sprendė, kad portalas „Delfi“ padarė pažeidimą, paskelbdamas nusižudžiusio asmens duomenis.
Aiškindamas Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 5 punkte įtvirtintos teisės normos turinį, LVAT konstatavo, kad joje įtvirtinto draudimo minėti asmens duomenis skelbiant žinias apie savižudybes tikslas – ne apsaugoti mirusio asmens privatumą, o visos visuomenės interesas užtikrinti savižudybių prevenciją.
Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Visuomenės informavimo įstatymo 22 straipsnio 11 dalies 5 punkte aiškiai numatytas draudimas minėti asmens duomenis, susijusius su savižudybe, ir įstatymų leidėjas siekia ne savitikslio žiniasklaidos laisvės ribojimo, bet konkretaus visai visuomenei aiškaus ir svarbaus tikslo – užkirsti kelią savižudybių plitimui, tokiu būdu informacijos laisvės ribojimas konkrečiu atveju suvokiamas kaip išimtinio pobūdžio, pateisinamas siekiamu tikslu ir pakankamai motyvuotas, pati priemonė proporcinga siekiamam tikslui. Aptardama šį tikslą, LVAT teisėjų kolegija akcentavo Pasaulio sveikatos organizacijos Psichinės sveikatos veiksmų plane 2013-2020 metams pabrėžiamą savižudybių prevencijos prioriteto svarbą ir atsakingą žiniasklaidos atstovų informacijos pateikimą.
Visuomenės informavimo priemonių vaidmuo savižudybių prevencijoje gali būti sustiprintas. Pateikiant informaciją apie savižudybę žiniasklaidoje, rekomenduotina ugdyti nuostatą, kad savižudybės galima išvengti, būtina teikti informaciją apie prevencijos priemones, psichologinę pagalbą teikiančias organizacijas ir pagalbos sau būdus.