PRANEŠIMAS SPAUDAI DĖL COVID-19 IR KITŲ PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

PRANEŠIMAS SPAUDAI DĖL COVID-19 IR KITŲ PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

Koronaviruso sukeltos pandemijos akivaizdoje pastebimas padažnėjęs COVID-19 pacientų asmens duomenų skelbimas Lietuvos žiniasklaidoje. Žurnalistų etikos inspektorė primena, kad informacija apie asmens diagnozę, sveikatos būklę, prognozes, gydymą yra laikoma žmogaus privataus gyvenimo dalimi, kurią viešai skelbti galima tik paties asmens sutikimu. Išimtis galėtų būti daroma tik aukščiausio lygio viešųjų asmenų atžvilgiu.

Siekdami nepažeisti konstitucinės žmogaus teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą bei užtikrinti asmens duomenų apsaugą, viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai) privalo neviešinti pacientų vardų, pavardžių, nuotraukų, kitų asmens tapatybę galinčių identifikuoti duomenų be jų pačių sutikimo.

Su sveikatos informacija susijusių asmens duomenų viešinimas be asmens sutikimo yra laikomas grubiu privatumo/asmens duomenų tvarkymo pažeidimu, galinčiu sukelti ne tik etinę, bet ir civilinę atsakomybę.