Pranešimas dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo neskundžiamos nutarties

Pranešimas dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo neskundžiamos nutarties

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: įrodyti Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytų žmogaus teisę į privataus gyvenimo apsaugą ribojančių išimčių buvimą privalo viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas).

2018 m. rugsėjo 26 d. neskundžiamą nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) išsprendė ginčą tarp interneto svetainės www.jakumelagis.lt valdytojo ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, kilusį dėl 2017-06-23 sprendimo (toliau – Sprendimas), priimto išnagrinėjus piliečio A. E. skundą dėl interneto tinklalapyje www.jakumelagis.lt paskelbtos informacijos.

Bylos nagrinėjimo dalykas – Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatytų išimčių taikymo aspektai, kai viešai skelbiama informacija apie žmogaus privatų gyvenimą be jo sutikimo bei viešosios informacijos rengėjo (leidėjo) pareiga pagrįsti tokios informacijos paskelbimo teisėtumą.

LVAT pažymėjo, kad privataus pobūdžio informacijos apsauga gali būti netaikoma Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais, kurie numato tris iš esmės skirtingo pobūdžio aplinkybių grupes, kai tokia informacija gali būti skelbiama be asmens sutikimo: tai atvejai, kai tokia informacija padeda atskleisti įstatymų pažeidimus ar nusikalstamas veikas; kai informacija pateikiama viešai nagrinėjant bylą; kai informacija atskleidžia visuomeninę reikšmę turinčias privataus šio asmens gyvenimo aplinkybes ar asmenines savybes. LVAT pasisakė, kad byloje ginčo dalyku esančios informacijos atitikimą minėtiems kriterijams turėjo vertinti Inspektorius, o nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme privalėjo įrodinėti viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas).

LVAT konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino faktines aplinkybes byloje ir padarė nepagrįstas išvadas, kad Inspektorius, priimdamas ginčijamą Sprendimą, neįvertino pareiškėjos nurodytų aplinkybių, patvirtinančių Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytų išlygų taikymo skelbiant viešai informaciją apie žmogaus privatų gyvenimą, todėl paliko galioti Inspektoriaus Sprendimą.