LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) privalo įrodyti Visuomenės informavimo įstatyme numatytas žmogaus teises į privataus gyvenimo apsaugą ribojančių išimčių buvimą

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS: viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas)...

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS:  įrodyti Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytų žmogaus teisę į privataus gyvenimo apsaugą ribojančių išimčių buvimą privalo viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas).

2020 m. sausio 22 d. neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) nutarė pareiškėjos N. M-V. apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą 2019 m. spalio 4 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo žurnalistų etikos inspektoriaus (toliau – inspektorius) sprendimas dėl piliečio A. E. teisės į privataus gyvenimo apsaugą pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

Nutartyje LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad  pareiškėjai N. M-V., kuri kaip viešosios informacijos rengėja ir skleidėja privalo užtikrinti žmogaus teisę į privataus pobūdžio informacijos apsaugą, tenka pareiga įrodyti aplinkybes, numatytas Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje, kurioms esant informacija apie privatų gyvenimą gali būti skelbiama be žmogaus sutikimo. LVAT neturėjo pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pareiškėja N. M-V. neįrodė minėtų sąlygų buvimo. LVAT patvirtino inspektoriaus ir pirmosios instancijos teismo vertinimus.