DĖL NETIKRŲ NAUJIENŲ

DĖL NETIKRŲ NAUJIENŲ

Pastaruoju metu suaktyvėjus informacijos apie COVID-19 sklaidai Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba stebi pagausėjusius galimos dezinformacijos apie 5G judriojo ryšio diegimą ar šio ryšio sąsajas su COVID-19 srautus.

Dezinformacijos sklaidos efektyvumą didina kritinio mąstymo stoka, dalijimasis dezinformacija ir atitinkamai besiplečiantis skaitytojų ratas.
1.Stengiantis atpažinti patikimo turinio šaltinius, siūlytume vadovautis taisykle:  jeigu tema sukelia emocinę reakciją – būtina patikrinti kitus šiuo klausimu informuojančius šaltinius;
2.Pagrindiniu informacijos šaltiniu laikyti tokias visuomenės informavimo priemones, kurios vadovaujasi žurnalistine etika ir standartais (šiems šaltiniams yra svarbi reputacija, priešingai nei anoniminiams ar naujiems informacijos šaltiniams);
3.Atidžiai vertinti turinį, kuriuo dalijatės – turinys, sukeliantis emocinę reakciją, dažnai būna sukonstruotas būtent manipuliuoti emocijomis, orientuotas į skaitytojo impulsyvumą, užgožiantį kritinį mąstymą.

Europos išorės veiksmų tarnyba (European External Action Service – EEAS) balandžio 23 – gegužės 15 d. ataskaitoje pažymi, jog dezinformacijos COVID-9 klausimu apimtys mažėja, tačiau prokremliškų sąsajų turintys šaltiniai vis dar aktyvūs. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, jog ir Tarnybos stebimi šaltiniai turi sąsajų su prokremliška informacijos sklaida – dalis šaltinių, kurių tęstinę stebėseną vykdo Tarnyba, dar iki dezinformacinio turinio elementų turinčios informacijos, susijusios su COVID-9 ir 5G, skelbimu, skleidė prorusišką, dažnai itin kritišką turinį Valstybės atžvilgiu.

Su Europos išorės veiksmų tarnybos ataskaita galite susipažinti pateikiamoje nuorodoje (tekstas anglų kalba): https://euvsdisinfo.eu/uploads/2020/05/EEAS-Special-Report-May-1.pdf