2023 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 24 skundus, priimti 26 sprendimai

2023 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 24 skundus, priimti 26...

2023 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 24 skundus, priimti 26 sprendimai.

Iš policijos komisariatų gauti 25 prašymai dėl išvados pateikimo, atlikti 22 ekspertiniai vertinimai dėl informacijos priskyrimo erotinio, pornografinio ir (ar) smurtinio pobūdžio  kategorijai, taip pat prašymai dėl informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, įvertinimo.

Gauti 75 paklausimai dėl prašymo suteikti informaciją ar konsultaciją.

Spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė dalyvavo Interneto žiniasklaidos asociacijos organizuotame tarpinstituciniame nuotoliniame susitikime bei tarpinstituciniame susitikime Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Vyko susitikimai su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovais, projekto „Lietuvos žmogaus teisių sistemos žemėlapis“ projektų vadove Agne Pakšyte.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kvietimu, Inspektorė dalyvavo renginyje "DIGIRES SĄJŪDIS 2023. Informacinių rizikų akistatoje: ar jau pasirengę sutelkti jėgas?" DIGIRES SĄJŪDIS – tai iniciatyva ir kvietimas visiems Lietuvos skaitmeninio atsparumo, medijų raštingumo, dezinformacijos ir informacinių karų lauko mokslininkams, ekspertams, visuomenės veikėjams, žurnalistams ir NVO aktyvistams.

Inspektorė skaitė paskaitą Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto studentams apie Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklą, supažindino su veiklos praktika.

Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė Lietuvos gėjų lygos kartu su Seimo kontrolieriais kvietimu dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje ES LGBTIQ strategijos 2020-2025 m. įgyvendinimo klausimais.