2022 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų

2022 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų

2022 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų. 18 skundų gauta iš fizinių asmenų, 1 − iš juridinio asmens.

4 skundus persiuntė nagrinėti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 1 ­– Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), gavusi juos per interneto „Karštąją liniją“, 3 skundai persiųsti iš kitų institucijų.

7 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 9 - kartus socialiniuose tinkluose, 1 -kartą dėl radijo, 2 – kartus dėl spaudos.