2022 m. rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų

2022 m. rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų

2022 m. rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų: 3 sprendimuose skundai pripažinti iš dalies pagrįstais, 5 sprendimuose – nepagrįsti, 2 sprendimuose skundų tyrimai nutraukti (viename sprendime dalyje atmestas), 4 sprendimuose skundus atsisakyta nagrinėti, 1 sprendime skundas atmestas (dalyje nutrauktas).

8 sprendimai priimti dėl informacijos, paskelbtos internete, 5 sprendimai – dėl informacijos, paskelbtos socialiniuose tinkluose, 4 – dėl spaudos. 13 sprendimų priimta dėl fizinių asmenų, 1 – dėl juridinių asmenų skundų.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti iš dalies pagrįstais, buvo įspėti Facebook paskyros valdytojai – 2 kartus, UAB „Naujienų centras“ – 1 kartą.

Po 1 vieną kartą nustatyti Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai: 14 straipsnio 1 ir 2 dalies, 3 str. 3 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) pažeidimai nustatyti po 1 vieną kartą: 5 straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies.