2022-09-30 Konferencija skirta Gerosios praktikos vadovui pristatyti

2022-09-30 Konferencija skirta Gerosios praktikos vadovui pristatyti

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir Mykolo Romerio universitetas kviečia į mokslinę praktinę konferenciją, skirtą Gerosios praktikos vadovui pristatyti: „Valdžios institucijų teisės ir pareigos, vykdant žurnalistų prašymus pateikti turimą informaciją, kurioje esama asmens duomenų: teisės gauti informaciją ir asmens duomenų apsaugos derinimas praktikoje“.

Laikas: 2022 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. – 13.00 val. Registracija į renginį vykdoma nuo 8.30 val.

Vieta: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Gedimino pr. 30, Vilnius.

Šio informacinio mokslinio renginio metu bus pristatytas ES finansuojamo projekto ConCon metu parengtas Gerosios praktikos vadovas, kuriame pirmą kartą pateikiama praktinio pobūdžio informacija apie tai, kaip elgtis valdžios institucijai, gavus žurnalistų (ar kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, pvz., tam tikrų NVO ar piliečių - žurnalistų) užklausas pateikti informaciją, kurioje esama asmens duomenų.

Renginyje ekspertai, remdamiesi konkrečių praktinių situacijų pavyzdžiais, pristatys, kaip tinkamai atsakyti į įvairaus detalumo žurnalistų užklausas, kaip atlikti balanso testą, kokiais atvejais galima atsisakyti teikti informaciją ar prašyti patikslinti užklausą, o kokiais atvejais teikti informaciją yra privaloma.

Renginyje taip pat bus pristatyti gerosios praktikos užklausų ir atsakymų pavyzdžiai, sprendimų priėmimą palengvinantis algoritmas, užklausų bei atsakymų šablonų projektai.

Galiausiai padiskutuosime apie žurnalistų teisės gauti informaciją, kurioje esama asmens duomenų, esamą  įgyvendinimo mechanizmą ir galimus jo tobulinimo būdus.

Ypač kviečiame dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų, organizacijų atstovus, kurie kasdieniniame darbe susiduria su prašymais teikti informaciją žurnalistikos tikslais ar dėl kitų teisėtų interesų tenkinimo, kitus viešojo administravimo subjektų atstovus, taip pat žurnalistus, viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių žmogaus teisių ar antikorupcijos srityje, akademinio pasaulio atstovus bei visus, norinčius pagilinti savo žinias ir išsakyti savo poziciją, pasidalinti nuomone dėl problemų, su kuriomis susiduriama praktinėje veikloje.

Jūsų dalyvavimas, nuomonės bei išsakytos įžvalgos dėl šioje srityje kylančių klausimų prisidėtų prie teisingos pusiausvyros tarp visuomenės teisės žinoti ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimo. Konferencijos programa čia.

Projektas „ConCon“ iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą (2014-2020). Renginyje pateikiama tik projektų vykdytojų nuomonė. Jie visiškai atsako už turinį. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės dėl poveikio, kurį gali sukelti šiame renginyje pateikta informacija.