Romas Gudaitis

Žurnalistų etikos inspektoriumi paskirtas Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. vasario 20 d. nutarimu Romas Gudaitis šias pareigas ėjo iki 2009 m. lapkričio 16 d.
Iš žurnalistų etikos inspektoriaus pareigų R. Gudaitis atleistas jam atsistatydinus.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signataras.

 Trumpa biografija 

Romas Gudaitis gimė 1941 m. gruodžio 8 d. Marijampolės rajone, Pielkavos kaime. 1965 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, filologas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas. 1965 m. dirbo Varėnos rajono Rudnios vidurinės mokyklos mokytoju. 1966 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1967 m. dirbo Varėnos rajono Naniškių vidurinės mokyklos direktoriumi; 1968-1970 m. – „Ekrano naujienų” redaktoriumi; 1970-1981 m. – Lietuvos kino studijos scenarinės kolegijos redaktoriumi, vyriausiuoju redaktoriumi. 1981-1984 m. buvo Lietuvos TSR kultūros ministerijos repertuarinės kolegijos darbuotojas; 1984-1989 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos literatūrinis konsultantas.

1988-1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys.

1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu Marijampolės nacionalinėje teritorinėje rinkimų apygardoje, 1989-1990 m. buvo TSRS Aukščiausiosios tarybos narys.

1990-1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo), jo Prezidiumo narys.

1992-1997 m. Lietuvos Respublikos Prezidento kultūros-švietimo grupės vyresnysis referentas.

Yra išleidęs prozos knygas „Sėjėjai“, „Lemties broliai“, „Kartos“, „Metaforų medžiotojai“, „Chamskio eros rytas”, eseistikos rinktinę „Mes iš peršautų dainų krašto”, parašęs kino scenarijų ir pjesių, paskelbęs eseistinių ir publicistinių straipsnių, taip pat teorinių ir kritinių straipsnių kino meno klausimais.

Vedęs, turi du sūnus.