Ekspertinis viešosios informacijos vertinimas dėl visuomenės informavimo priemonių ir (ar) jų turinio priskyrimo pornografinio pobūdžio kategorijai

1. Klausimas. Kaip suformuluoti klausimą, skiriant užduotį atlikti objektų tyrimą / pateikti eksperto (specialisto) išvadą dėl visuomenės informavimo priemonių ir (ar) jų turinio priskyrimo pornografinio pobūdžio kategorijai?

Atsakymas. Užduotyje turi būti formuluojamas vienas klausimas, susijęs su pateiktos medžiagos turiniu. Jį galima formuluoti tokiu būdu: „Ar tyrimui pateikta medžiaga yra pornografinio turinio (pobūdžio)?“

2. Klausimas. Ar Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertas (specialistas) teikdamas išvadą dėl informacijos priskyrimo pornografinio pobūdžio kategorijai gali pasisakyti dėl tyrimo medžiagoje vaizduojamo asmens amžiaus?

Atsakymas. Ekspertas (specialistas) neturi specialiųjų žinių, reikalingų nustatyti vaizduojamų asmenų amžių, todėl šiuo klausimu išvados neteikia.

3. Klausimas. Kokia apimtimi turėtų būti pateikiama ekspertiniam vertinimui skirta medžiaga?

Atsakymas. Tyrimui teikiama medžiaga neturi sudaryti daugiau kaip 50 vnt vaizdo dokumentų.

4. Klausimas. Ar tyrimui pateikta medžiaga yra grąžinama kartu su eksperto (specialisto) išvada?

Atsakymas. Tyrimo medžiaga yra negrąžinama, todėl būtina teikti ne originalią medžiagą, o kopijas.