Prevenciniai darbai

Žurnalistų etikos inspektorius atlieka aktyvų prevencinį darbą – už interneto portalų turinį atsakingi asmenys žodžiu ar raštu informuojami apie Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos įstatymo (toliau-Įstatymo) pažeidimus ir prašomi kuo skubiau pašalinti Įstatymo kriterijus atitinkančią informaciją arba taikyti technines priemones, ribojančias informacijos prieinamumą nepilnamečiams. Jei skleidėjas su nurodytu pažeidimu nesutinka, jo atžvilgiu inicijuojama administracinė procedūra. Nors teisės aktai nenustato laikotarpio per kurį žalingo turinio informacija turi būti pašalinama, tačiau inspektorius nurodo tokią informaciją pašalinti nedelsiant. 

2016 metų rekomendacijos šalinti pastebėtus Įstatymo pažeidimus pagal interneto portalus