Sausio mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete skelbiamos informacijos

Sausio mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete skelbiamos informacijos

2019 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 16 sprendimų. 3 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 3 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 8 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 2 sprendimuose skundų tyrimai nutraukti.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „Patikimas verslas“, UAB „Init“, UAB „JCDecaux“.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. – 2 kartus, 19 str. 2 d. – 1 kartą, 22 str. 11 d. – 1 kartą, 41 str. 2 d. – 1 kartą,

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 7 str. 1 d. pažeidimas – 1 kartą,

ADTAĮ 3 straipsnio 2 dalies – 1 kartą.