Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba susitarė dėl bendradarbiavimo asmens duomenų ir privatumo apsaugos srityje. Šios dvi institucijos Lietuvoje vykdo asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą.

Žurnalistų etikos inspektorius stebi, kaip taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos ir akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija stebi, kaip taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas visais kitais atvejais, išskyrus minėtame reglamente numatytas išimtis, kaip antai, mirusiųjų asmenų asmens duomenų tvarkymas, asmens duomenų tvarkymas teismuose vykdant teisingumą ir kt.

2019 m. vasario 15 d. šalių bendradarbiavimo susitarimas įtvirtintas bendradarbiavimo sutartimi. Šia sutartimi institucijos įsipareigoja teikti viena kitai informaciją apie savo veiklą, keistis reikiamais duomenimis, teorine, praktine ir kita abipusiai naudinga informacija ir praktika, dalyvauti bendruose asmens duomenų apsaugai skirtuose renginiuose bei tarptautinėse darbo grupėse, t. y. bendradarbiaujant efektyviau ginti žmogaus teises.