Birželio mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete skelbiamos informacijos

Birželio mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete skelbiamos informacijos

2019 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 16 sprendimų. 5 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 5 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais (1 iš jų buvo tyrimas savo iniciatyva), 4 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 2 sprendimuose skundo tyrimas atmestas.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „Diena Media News“, UAB „Transporto pasaulis“ – 3 kartus, VŠĮ „Krikščioniškosios kultūros institutas“.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

  • Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. 2 d., 14 str. 1 ir 2 d.
  • Asmens duomenų teisinės apsaugos 3 str. 2 d. – 3 kartus.
  • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. ir 6 str. 1 d. (a) p. – 3 kartus.