2020 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 47 skundus

2020 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 47 skundus

2020 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 47 skundus. 42 skundai gauti iš fizinių asmenų, 5 − iš juridinių.

 9 skundų persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 1 – iš kitos institucijos, 18 skundų persiųsta iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.

 37 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 15 kartų – socialiniuose tinkluose), 5 kartus – televizijoje, 3 kartų – spaudoje, 1 kartą – radijuje.