2020 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą

2020 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą

2020 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą. 3 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais (1 kartą sprendimas apskųstas teismu), 13 sprendimų skundai pripažinti nepagrįstais, 11 sprendimų atsisakyta nagrinėti skundus, 4 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti Facebook.com paskyrų valdytojai – 2, UAB „Naujienų centras“.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 1 ir 2 d. - 2 kartus, 3 str. 3 d.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. ir 6 str. 1 d. (a) p. – po 3 kartus.