2019 metų vasario mėnesį gauta 40 skundų

2019 metų vasario mėnesį gauta 40 skundų

2019 metų vasario mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 40 skundų. 35 skundai gauti iš fizinių asmenų, 5 − iš juridinių. 1 skundas persiųstas nagrinėti iš Visuomenės informavimo etikos asociacijos, 7 – iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 8 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

 

36 kartus buvo skundžiama informacija , paskelbta internete (iš jų 16 kartų – socialiniuose tinkluose), 5 kartus – televizijoje, 9 kartus – spaudoje.