2019 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 34 skundus

2019 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 34 skundus

2019 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 34 skundus. 26 skundai gauti iš fizinių asmenų, 8 − iš juridinių. 2 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 3 – iš kitų institucijų, 1 skundas persiųstas iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“. 23 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 4 kartus – socialiniuose tinkluose), 5 kartus – spaudoje, 7 kartus – televizijoje, 2 kartus – kita viešoji informacija.