2019 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 10 sprendimų

2019 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 10 sprendimų

2019 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 10 sprendimų. 3 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 1 sprendime skundas pripažintas nepagrįstu, 3 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 3 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti (1 kartą pritaikyta mediacija).

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „ELTA“, UAB „Diena Media“, UAB „Delfi “, Facebook paskyros valdytojas, UAB „Be tabu ir ko“, UAB „Laisvas ir nepriklausomas“.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai: Visuomenės informavimo įstatymo po vieną kartą – 22 str. 11 d. 2 p. ir 4 p., 19 str. 2 d., 16 str., 14 str. 1 ir 2 d., 3 str. 3 d.