2019 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 24 skundus

2019 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 24 skundus

2019 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 24 skundus. 17 skundų gauta iš fizinių asmenų, 7 − iš juridinių. 1 skundas persiųstas iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 6 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 6 – iš kitų institucijų.

 

21 kartą buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 6 kartus – socialiniuose tinkluose), 2 kartus – televizijoje, 4 kartus – spaudoje, 1 – kartą kita viešoji informacija.