2019 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą

2019 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą

2019 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 31 sprendimą. 6 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais (iš jų 2 sprendimai apskųsti teismui), 9 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais (iš jų 1 sprendimas apskųstas teismui), 10 sprendimų atsisakyta nagrinėti skundus, 3 sprendimuose skundo tyrimas nutrauktas, 3 sprendimuose skundo tyrimas atmestas.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „Lrytas“, UAB „Merkio kraštas“, UAB „Patikimas verslas“ – 2,  www.ldiena.lt  ir kitų interneto tinklalapių valdytojai.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. 2 d., 14 str. 1 ir 2 d. – 3 kartus, 3 str. 3 d. – 2 kartus, 2 str. 36 d., Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. ir 6 str. 1 d. (a) p.