2019 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus

2019 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus

2019 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus. 21 skundas gautas iš fizinių asmenų, 3 − iš juridinių. 3 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 6 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 3 – iš kitų institucijų.

 

23 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 6 kartus – socialiniuose tinkluose), 1 kartą – televizijoje, 3 kartus – spaudoje, 1 – kartą kita viešoji informacija.