2018 metų lapkritį priimtas 21 sprendimas

2018 metų lapkritį priimtas 21 sprendimas

 2018 metų lapkričio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 21 sprendimą. 5-iuose sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 7-iuose sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 7-iuose sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 2-juose sprendimuose skundų tyrimai nutraukti.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): www.facebook.com paskyros valdytojas, UAB „Respublika“, UAB „Palangos tiltas“, VšĮ „Kantri media“.

Sprendimuose nustatyti šie Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai :

3 str. 3 d. – 2 kartus,

24 str. 3 d. – 1 kartą,

19 str. 2 d. – 1 kartą.

ADTAĮ 3 straipsnio 2 dalies, Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies (a) punkto pažeidimas 1 kartą.